Close

Tira Vento ZOMBIE

(BENTLEY z Padoku – Tira Vento FINLANDIA)
24.05.2016

Osiągnięcia

Wykonane badania

HD-A (PL)

vWD N/N – zdrowa

PPM – wolna

PHTVL/PHPV – wolna

Cataract – wolna

RD – wolna

CEA – wolna

Hypoplastia/Micropapilla – wolna

PRA – wolna

Polskie Testy Hodowlane

marzec 2021 – EKG, ECG (Doppler) normal – SERCE ZDROWE

RODOWÓD

BENTLEY z Padoku

Tira Vento FINLANDIA

GALERIA

WYSTAWY